Bewoners

De bewoners van TOV hebben een lichte verstandelijke beperking en zijn bij instroom tussen de 18 en de 35 jaar. Ze zijn redelijk zelfstandig door opvoeding en opleiding, hebben werk en andere activiteiten buitenshuis, een eigen sociaal netwerk en vinden het leuk om begeleid zelfstandig te (leren) wonen.

Ze staan midden in de maatschappij, en willen daarom graag in het centrum van de stad wonen. De bewoners moeten het goed met elkaar kunnen vinden. Het is belangrijk dat de ontwikkeling van de individuele zelfstandigheid van iedere bewoner wordt bevorderd, en dat tegelijk de onderlinge betrokkenheid tussen de bewoners wordt gestimuleerd.

De bewoners beschikken over een persoonsgebonden budget (PGB) ter financiering van de individuele -en gezamenlijke begeleiding.

Samenwerking met studenten/vrijwilligers/bewoners in de buurt vinden wij TOV!