Financiering

De Woningcorporatie Woonbron beheert het pand en verhuurt het aan de stichting.  De bewoners betalen ieder de huur voor hun appartement vanuit eigen inkomen of uitkering aan de stichting.

De kosten van de begeleiding van de bewoners, inclusief de sturing en de de organisatie daarvan,  worden betaald vanuit de Persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de bewoners.

Jaarverslag en activiteitenoverzicht

2019

2020

ANBI Gegevens

Stichting TOV heeft de ANBI status met de volgende registratie

  • Internet adres:    http://www.tovwonen.nl
  • Naam Stichting:  Stichting TOV, Wooninitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • KvK nummer:      27320673
  • RSIN nummer:    8195.63.432

Bestuurders

  • Voorzitter:                         Mirjam Kleijweg
  • Secretaris:                         Eduard Schuringa
  • Penningmeester:             Tjibbe van Houten
  • Bestuurslid:                       Rudi Westerveld
  • Bestuurslid:                       Jacqueline Verhagen

Doelstelling

Stichting TOV werd als ouderinitiatief opgericht in 2008. Doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking in Delft. Het belangrijkste uitgangspunt van de stichting is daarbij inclusie: het bewerkstelligen van maatschappelijke integratie, naast individuele zelfstandigheid en zelfbeschikking van de bewoners.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders van de bewoners, die worden bijgestaan door een aantal deskundige adviseurs. De organisatie van het project is vastgelegd in statuten en in het huishoudelijk reglement. De start en inrichting van de gemeenschappelijke voorzieningen is met behulp van giften en fondsenwerving onder vrienden, vermogensfondsen en bedrijven gerealiseerd.

Beloningsbeleid

De Stichting TOV kent geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden van bestuursleden op vrijwillige basis worden verricht. Uiteraard worden diensten van derden op gangbare wijze vergoed.

Activiteiten

Omdat het belangrijk is dat de bewoners een leuke groep vormen, zijn er (groeps)activiteiten. Ook voor de ouders zijn er bijeenkomsten om de woongroep al dan niet letterlijk te onderhouden.

Er is nu sprake van voldoende bewoners, maar er bestaat een mogelijkheid om op een interesselijst geplaatst te worden. Er is sprake van een belangstellingsregistratie.