Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders van de bewoners, die worden bijgestaan door een aantal deskundige adviseurs. De organisatie is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

De start en inrichting van de gemeenschappelijke voorzieningen is met behulp van giften en fondsenwerving onder vrienden, vermogensfondsen en bedrijven gerealiseerd. De stichting heeft de ANBI status. ( zie voor verdere info onder financiering)

Onze visie

De achtergrondgedachte van Stichting TOV is inclusie. De bewoners zo veel mogelijk als volwaardig burger laten deelnemen aan het gewone dagelijkse leven: wonen en werken midden in de samenleving, mét de support die ze daarbij nodig hebben. Belangrijk is dat de bewoners zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe ze hun eigen leven willen inrichten. De begeleiding heeft daarbij, samen met de ouders, een ondersteunende en faciliterende rol. Daarnaast stimuleert de begeleiding de individuele zelfstandigheid, maar vooral ook het hebben van contacten met vrienden, familie, op dagbesteding of op het werk en bij sport en hobby’s. Om de regie over hun leven zoveel mogelijk in eigen handen te houden, wordt de begeleiding voor iedere bewoner gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB)